Home

Welkom op de website van de

KLM Computervereniging AIRCHIPS

Belangrijke mededeling!!

 

 

Beste AIRCHIPS leden,

 

De wereld om ons heen verandert snel en we bevinden ons in een roerende tijd.
Wie had ooit gedacht dat V&D niet meer zou bestaan? De banken hebben ons een financiële crisis bezorgt en als gevolg daarvan een recessie. Bedrijven maakten zwarte tijden door met als gevolg sanering, faillissementen en ontslag van mensen en het eind is nog niet in zicht.

 

Ook de KLM heeft hierdoor haar plannen moeten bijstellen om zodoende te kunnen overleven. Nou denkt u natuurlijk wat heeft dit alles met AIRCHIPS te maken, welnu heel veel. Ik zal het u uitleggen; de KLM geeft aan de overkoepelende KPVN jaarlijks een subsidie, de KPVN verdeelt dit over alle KLM-personeelsverenigingen naar rato.
Niks aan de hand zou je zeggen, echter de hoogte van de subsidie welke de KLM doneert is naar beneden bijgesteld maar ook stelt de KLM-criteria vast waaraan de vereniging moet voldoen om voor een subsidie in aanmerking te komen o.a. 50% van de leden van een vereniging moeten actieve KLM-ers zijn, zo niet dan hebben ze geen bestaansrecht als KLM personeelsvereniging. Inmiddels zijn door deze regeling al een paar verenigingen gesneuveld.

 

Hoe zit dit nu bij AIRCHIPS, welnu wij voldoen in ieder geval ruim aan de criteria dus daar zit niet de pijn.

Wel is AIRCHIPS gekort in de subsidie met 25%.

 

Dit laatste hebben we afgelopen 2 jaar uit eigen middelen kunnen financieren door drastisch te snijden in de uitgaven en aanspraak te maken op de reserves.

 

De subsidie die AIRCHIPS van de KPVN ontvangt dekt slechts gedeeltelijk de huur van ons gebouw de rest wordt uit eigen middelen aangevuld. Daarbij komt dat de subsidievergoeding van de KPVN aan AIRCHIPS elk jaar opnieuw wordt bekeken, dus geen subsidie garantie voor de lange termijn. Ook zien we het ledenaantal elk jaar teruglopen dus ook aan de inkomstenkant vallen gaten en wordt onze financiële situatie elk jaar slechter.

 

Dit alles heeft zoals, gemeld in onze ALV ons doen besluiten om de huur van deze locatie in gebouw 144 op te zeggen, ondanks dat we nog geen nieuwe locatie hebben.
Concreet betekent dit dat we tot 31 okt. 2017 nog in gebouw 144 zitten.

 

U begrijpt dat we komende periode voor een aantal uitdagingen komen te staan.
Dit zullen we zeker niet doen zonder vooraf met u hierover in overleg te gaan.
Daarom ontvangt u binnenkort een brief waarin u wordt uitgenodigd voor een bijzondere ledenvergadering met daarbij ingesloten een enquête formulier met 5 vragen, dit formulier vindt u ook op onze internet site http://www.airchips.nl/enquete u kunt dan op eenvoudige wijze de enquête invullen en versturen. Ik reken op veel reacties.

 

Als laatste nog even dit, mede uit kostenoverweging zijn we genoodzaakt om na, deze laatste uitnodiging per post, u nog uitsluitend per e-mail en via onze site te informeren over allerlei zaken.

Vandaar dat we het zeer op prijs stellen dat u de enquête en uw e-mailadres invult.

 

Doe dit svp zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vóór 28 oktober.

 

Ik zie u graag samen met de bestuursleden van AIRCHIPS binnenkort op de bijzondere ledenvergadering.

 

Met vriendelijke groet,

Uw voorzitter, Hans van Dijk